มาตรฐาน “เตาอบ Convection” วัดกันที่อะไร?

 • กระจกกันความร้อน 2 ชั้น ช่วยรักษาอุณหภูมิ ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า
 • พัดลมคู่พร้อมฮีตเตอร์คุณภาพสูง ให้แรงลมมากกว่าสินค้าในตลาดถึง 2 เท่า
 • กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ด้วยช่องระบายความร้อน ทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ
 • ถ่ายเทความร้อนได้ถึง 360 องศาเซลเซียส
 • ช่วยให้วัตถุดิบได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า

 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่

 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่
 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า

 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่

 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่
 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า

 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่

 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่
 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

มาตรฐาน “เตาอบ Convection” วัดกันที่อะไร?

 • กระจกกันความร้อน 2 ชั้น ช่วยรักษาอุณหภูมิ ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า
 • พัดลมคู่พร้อมฮีตเตอร์คุณภาพสูง ให้แรงลมมากกว่าสินค้าในตลาดถึง 2 เท่า
 • กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ด้วยช่องระบายความร้อน ทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ
 • ถ่ายเทความร้อนได้ถึง 360 องศาเซลเซียส
 • ช่วยให้วัตถุดิบได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ

มาตรฐาน “เตาอบ Convection” วัดกันที่อะไร?

 • กระจกกันความร้อน 2 ชั้น ช่วยรักษาอุณหภูมิ ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า

 • พัดลมคู่พร้อมฮีตเตอร์คุณภาพสูง ให้แรงลมมากกว่าสินค้าในตลาดถึง 2 เท่า

 • กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ด้วยช่องระบายความร้อน ทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ

 • ถ่ายเทความร้อนได้ถึง 360 องศาเซลเซียส

 • ช่วยให้วัตถุดิบได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ

มาตรฐาน “เตาอบ Convection” วัดกันที่อะไร?

 • กระจกกันความร้อน 2 ชั้น ช่วยรักษาอุณหภูมิ ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า

 • พัดลมคู่พร้อมฮีตเตอร์คุณภาพสูง ให้แรงลมมากกว่าสินค้าในตลาดถึง 2 เท่า

 • กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ด้วยช่องระบายความร้อน ทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ

 • ถ่ายเทความร้อนได้ถึง 360 องศาเซลเซียส

 • ช่วยให้วัตถุดิบได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า

 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่

 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่
 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

มาตรฐาน “เตาอบ Convection” วัดกันที่อะไร?

 • กระจกกันความร้อน 2 ชั้น ช่วยรักษาอุณหภูมิ ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า
 • พัดลมคู่พร้อมฮีตเตอร์คุณภาพสูง ให้แรงลมมากกว่าสินค้าในตลาดถึง 2 เท่า
 • กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ด้วยช่องระบายความร้อน ทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ
 • ถ่ายเทความร้อนได้ถึง 360 องศาเซลเซียส
 • ช่วยให้วัตถุดิบได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ

มาตรฐาน “เตาอบ Convection” วัดกันที่อะไร?

 • กระจกกันความร้อน 2 ชั้น ช่วยรักษาอุณหภูมิ ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า

 • พัดลมคู่พร้อมฮีตเตอร์คุณภาพสูง ให้แรงลมมากกว่าสินค้าในตลาดถึง 2 เท่า

 • กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ด้วยช่องระบายความร้อน ทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ

 • ถ่ายเทความร้อนได้ถึง 360 องศาเซลเซียส

 • ช่วยให้วัตถุดิบได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ

เตาอบเทพ เตาอบ convection เตาอบคอนเวคชั่น

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า

 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่

 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก KitchenMall Bake

 • ศูนย์รวมอุปกรณ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
 • เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรง ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจเบเกอรี่
 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • ความใส่ใจในทุกรายละเอียดจากพนักงานขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้า

การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย

KitchenMall Bake Business Solution

 • ฟรี! บริการให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเบเกอรี่

 • บริการคิดค้นสูตรและเมนูจากเชฟชื่อดัง (Signature)

 • บริการเทรนนิ่งพนักงานในครัว และทำ SOP เพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบ

 • บริการออกแบบครัวเบเกอรี่อย่างถูกหลักการ เพื่อประหยัดเวลา และใช้พนักงานน้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

 • บริการให้คำปรึกษา คำนวณต้นทุน ตามงบประมาณของลูกค้า ให้พร้อมเปิดร้านทันที

 • บริการพร้อมให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลา 2 ปี

KitchenMall Bake Academy 

 • บริการคลาสส่วนตัวและกลุ่มที่คัดสรรให้คุณโดยเฉพาะ เช่น ขนมปัง เค้ก บราวนี่ ครัวซองต์
  ขนมตามเทศกาล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่

 • บริการแนะนำด้านการตลาด คลาสสอนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจและขยายธุรกิจ โดยเน้นการใช้งานได้จริง

KitchenMall Bake Studio 

 • ฟรี! บริการสถานที่สำหรับถ่ายภาพ (สำหรับลูกค้า KitchenMall Bake ที่ซื้อสินค้าในครั้งแรก)

 • ฟรี! บริการทดลองใช้สินค้า และอุปกรณ์เบเกอรี่ต่างๆ

 • Baking Studio ที่สามารถนำวัตถุดิบมาทดลองทำ และถ่ายภาพเพื่อลงช่องทางขายของคุณได้ทันที
  พร้อมคำแนะนำในการใช้สตูดิโอจากผู้เชี่ยวชาญ

เตาอบ CONVECTION

พัดลมกระจายความร้อน

ถ่ายเทความร้อนได้ถึง 360 องศาเซลเซียส ทำให้วัตถุดิบที่อบนั้นได้รับความร้อน
อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ

ระบบปิด – เปิดพัดลม

การเปิด-ปิดพัดลม ช่วยให้เตาอบสามารถทำขนมได้หลากหลายมากขึ้นรองรับสำหรับการทำขนมไม่ว่าจะเป็นเค้ก คุกกี้ ขนมปัง ครัวซองต์ พาย ได้ในเครื่องเดียว

ถาดสำหรับการอบ 4 ชั้น

สามารถแยกถาดในการอบได้อย่างอิสระ
หมดกังวลว่าจะร้อนไม่ทั่วถึง

การควบคุมอุณหภูมิ

ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 300 องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับอบขนมที่ให้เนื้อสัมผัสกรอบเช่น คุกกี้ เป็นต้น

จอแสดงผลดิจิตอล

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ด้วยการแสดงผลผ่านระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น สะดวกแก่การใช้งาน สั่งการได้อย่างแม่นยำ

ปุ่มคำสั่งพ่นน้ำ

ทำให้ขนมปังมีความชื้น ช่วยบล็อกการสูญเสียน้ำออกจากตัวขนม ช่วยให้ผิวขนมมีความมันเงา อีกทั้งยังช่วยใน
การอุ่นเบเกอรี่ให้นุ่มฟู เหมือนขนมปังอบใหม่ ไม่แข็งกระด้าง

โปรโมชั่น

คำถามที่พบบ่อย

เตาอบ convection กับ เตาอบเบเกอรี่ ต่างกันอย่างไร ?
เตาอบ convection เป็นการอบโดยใช้ลม ทำความร้อนในการอบเบเกอรี่ต่างๆ ซึ่งต่างจากเตาอบเบเกอรี่ทั่วไปที่ใช้ความร้อนจากแท่นทำความร้อนบนและล่างในการอบ
การตั้งอุณหภูมิของ เตาอบ convection ต่างจากเตาอบเบเกอรี่ไหม ?
ควรตั้งอุณหภูมิของ เตาอบ convection ให้น้อยกว่า เตาอบเบเกอรี่ 10 – 15 องศา
เตาอบ convection เหมาะกับทำเบเกอรี่แบบไหน ?
 เหมาะสำหรับอบขนมที่ต้องการความกรอบ จำพวกคุ้กกี้ มาการอง ขนมเปี๊ยะ เป็นต้น
เตาอบ convection มีฟังก์ชั่นอะไรบ้าง ?
นอกจากฟังก์ชั่นในการอบเบเกอรี่แล้ว ภายในตัว เตาอบ convection มีระบบเซฟตี้ ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาเตาอบ
เตาอบเบเกอรี่รับประกันเครื่องหรือไม่ ?
มีการรับประกัน 1 ปี และมีอะไหล่สำรองจำหน่าย
เตาอบ convection กับ เตาอบเบเกอรี่ ต่างกันอย่างไร ?
เตาอบ convection เป็นการอบโดยใช้ลม ทำความร้อนในการอบเบเกอรี่ต่างๆ ซึ่งต่างจากเตาอบเบเกอรี่ทั่วไปที่ใช้ความร้อนจากแท่นทำความร้อนบนและล่างในการอบ
การตั้งอุณหภูมิของ เตาอบ convection ต่างจากเตาอบเบเกอรี่ ไหม ?
ควรตั้งอุณหภูมิของ เตาอบ convection ให้น้อยกว่า เตาอบเบเกอรี่ 10 – 15 องศา
เตาอบ convection เหมาะกับทำเบเกอรี่แบบไหน ?
 เหมาะสำหรับอบขนมที่ต้องการความกรอบ จำพวกคุ้กกี้ มาการอง ขนมเปี๊ยะ เป็นต้น
เตาอบ convection มีฟังก์ชั่นอะไรบ้าง ?
นอกจากฟังก์ชั่นในการอบเบเกอรี่แล้ว ภายในตัว เตาอบ convection มีระบบเซฟตี้ ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาเตาอบ
เตาอบเบเกอรี่รับประกันเครื่องหรือไม่ ?
มีการรับประกัน 1 ปี และมีอะไหล่สำรองจำหน่าย

ลูกค้าของเรา

เชฟมังกร

อาจารย์หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เชฟปุ๊ก

Instructor Chef ด้านขนมปัง และ Chinese Pastry ที่ Fooded.co Cooking Studio

เชฟแจ๊ค

เจ้าของธุรกิจร้าน Jacks Croissanteries

ข่าวสาร

ข่าวสาร

 

 

บทความ

 

 

บทความ